Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi 2019

Günümüz dünyasında yaşadığımız ekonomik sorunların temelinde, iş hayatındaki ahlaki eksiklikler ve kapitalist düşünce yatmaktadır. Çok kazanma hırsı veya kaybetme korkusu, iş ahlakı konusundaki hassasiyetlerimizi kaybettirmiş, kültürel değerlerimizden bizleri uzaklaştırmıştır. Çalışanına hem madden hem manen zulmeden işveren ile aldığı ücretin hakkını vermek noktasında yeterince özen göstermeyen iş görenlerin olduğu bir iş dünyası yerine, ahilik kültürünü benimsemiş, helal kazancın adil bölüşümünü önceleyen bir iş dünyası tesis edilmelidir. Gönlü zengin, gözü tok esnaf ve zanaatkarlar yetiştirmeli, iş ahlakı tüm topluma yayılmalıdır.

Bu bağlamda ilk fuar 27 30 Kasım 2019 tarihlerinde Selçuklu Kongre Merkezi Konya’da gerçekleştirilecek “ I. Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi” adı altında Cumhurbaşkanlığı Yüksek Himayelerinde gerçekleşmiştir.

Selçuklu Kongre Merkezi

Program Akışı