Ahilik

İş Ahlakı

Ticaret

Konya

Ticaret

Ahilik kültürünün Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında büyük bir yeri bulunmaktadır. Ahilik, Anadolu halkı için sevgi, dostluk, dürüstlük ve kardeşliğin sanat ile birleşmesi anlamına gelmektedir. Bu açıdan Ahilik, çalışanın, işçinin, adaletli ve namuslu ticaretin simgesi haline gelmiştir.

Ahilik, sanatın ve ticaretin bir arada bulunması anlamına gelmekte, esnafın, çalışanların haklarını korumakta ve esnaf teşkilatları sayesinde düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktadır. Bu açıdan Anadolu'da ticareti düzenli, adaletli kılmış, ticaretin devamlılığını sağlamıştır. Ticaretin devamlılığı açısından usta-çırak ilişkisini desteklemiş ve sanat dallarının yok olup gitmesini önlemek adına zanaatkarların yetiştirilmesi desteklenmiştir. Bu açıdan Ahilik kültürü, sanatı ve sanatçıyı desteklemiş aynı zamanda milli kültüre katkıda bulunmuştur.

Ticaretin, esnaflığın ve zanaatkarlığın medeniyet değerlerimizle örtüştüğü ve hak eksenli bir iş hayatının tesisi için mücadele eden Ahi Evran’ın başını çektiği Ahilik kültürünün günümüzde toplumsal zemine yayılması ve iş ahlakı hassasiyetlerimizin oluşması toplumsal bir sorumluluktur. 

Home English İletişim Facebook Instagram Twitter Sayfa Başı