Etkinlikler

Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sanat Faaliyetleri

AHİLİK ve İŞ AHLAKI ÖDÜLLERİ

Ahilik olgusunun tüm toplumda hatırlanması, karşılık bulması ve örnek gösterici olabilmesi için yapmayı planladığımız bir dizi etkinliğin parçası olarak, Ahilik ve İş Ahlakı konularında ödüller verilmesi planlanmaktadır.

BELGESEL

Selçuklu ve Osmanlı tarihinde, devleti idare edenlerin sadece kışla, kale, medrese ve camiler inşa ettirmediğini, ticarî hayatı geliştirmek ve yönlendirmek için şuurlu bir şekilde kervansaraylar, hanlar, bedesten ve çarşılar da inşa ettirdiklerini bilmekteyiz. Bedesten Çarşısı (Konya) başta olmak üzere, Kapalı Çarşı (İstanbul), Kemeraltı Çarşısı (İzmir), Bakırcılar Çarşısı (Gaziantep), Mardin Çarşısı (Mardin), Ulu Çarşı (Bursa) gibi birçok tarihi çarşıyı merkeze alarak köklü esnafların hikayeleri ve kültürlerinin yansıtıldığı kısa bir belgesel hazırlanması planlanmaktadır.

KAYBOLAN MESLEKLERİ DESTEKLEME PROJESİ

Ahiliğin günümüz gençlerinde bir karşılık bulması ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin günümüz girişimcileri tarafından sahiplenerek yaşatılması için bu müessesenin sadece geçmişte kalmış tarihi yâd ederken kullanacağımız nostaljik bir kavram olmadığını yansıtabilmek amacıyla destekleyeceğimiz bir girişimcilik yarışması düzenlemeyi planlamaktayız.

 ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİKLER

‘Çocuk Ahi Ustaları Yetişiyor’ başlıklı etkinliklerde; miniklere geleneksel meslek kıyafetleri giydirilerek, tezgahın başında üretim yapmaları sağlanacak, kısa eğitim sonrasında üzerinde iş kıyafetinin bulunduğu fotoğraf çekilerek, çıraklık ustalık belgesi verilecektir.

”Minik Ellerden Ahilik Ruhu” başlıklı programda; etkinlik alanında uygun bulunacak bir bölüme büyük bir resim panosu hazırlanacak, eğitmenler eşliğinde resim sanatına ilgisi olan çocuklara uygulama yaptırılacak, ortaya çıkan eserde emeği olanlara ödül ve çıraklık belgesi verilecektir.

İŞ AHLAKI KİTAPLARI

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere girişimcilik ve iş ahlakı gibi değerlerin tanınması için içerik ve görsel açıdan zengin kitap çalışmaları yaparak kalıcı yayınlar hazırlanacaktır. Bu kitaplarda üretmenin önemi, iş ahlakı, usta-çırak ilişkisi, helal kazanç gibi konular işlenerek hem keyifli hem de öğretici eserler meydana getirilecektir.

Home English İletişim Facebook Instagram Twitter Sayfa Başı