Ahilik

İş Ahlakı

Ticaret

Konya

İş Ahlakı

Ahilik, Türk insanının mesleki, ahlaki, ve sosyal bağlamda olgunlaşmasını sağlayan, sanat ve meslek icra edenlerin gereksinimlerini, davranış biçimlerini ve ilkelerini düzenleyen fonksiyonel bir sosyal kurumdur.

Ahilik, mesleki teşkilatlar ve yaygın eğitim kurumları olarak bilinen ilk ciddi mesleki kurumlarıdır. Aynı zamanda dönemin bir sivil toplum kuruluşu olünü de üstlenmiştir .

Ahilikte amaç, Türk örf, adet, gelenek ve görenekleri ile İslam inancını birleştirerek, bireylerin sosyal, kişilik, ahlaki ve mesleki gelişimlerini ve olgunlaşmalarını sağlamaktır.

Home English İletişim Facebook Instagram Twitter Sayfa Başı