Loading...

“Ahilik teşkilatı, esnaf ve sanatkârları ahlaki ve felsefi prensipler etrafında birleştirerek, Anadolu’da birlik beraberliğin ve refahın sağlanmasına, toplumsal düzenin tesis edilmesine öncülük etmiştir .

Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli’nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri, günümüzde de esnaf ve sanatkârlarımıza yol göstermektedir. Asırlar öncesinden bugüne uzanan, yeni nesillerin yoluna da ışık tutacak olan Ahilik geleneği, 2023 hedeflerine güvenli ve istikrarlı adımlarla yürüyen Türkiye’nin manevi muhafızı ve sağlam yapı taşlarından biri olmaya devam edecektir.”

Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Ahilik, Türk insanının mesleki, ahlaki, ve sosyal bağlamda olgunlaşmasını sağlayan, sanat ve meslek icra edenlerin gereksinimlerini, davranış biçimlerini ve ilkelerini düzenleyen fonksiyonel bir sosyal kurumdur. TEST

Ahilik, mesleki teşkilatlar ve yaygın eğitim kurumları olarak bilinen ilk ciddi mesleki kurumlarıdır. Aynı zamanda dönemin bir sivil toplum kuruluşu olünü de üstlenmiştir .

Ahilikte amaç, Türk örf, adet, gelenek ve görenekleri ile İslam inancını birleştirerek, bireylerin sosyal, kişilik, ahlaki ve mesleki gelişimlerini ve olgunlaşmalarını sağlamaktır.

Ahilik kültürünün Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında büyük bir yeri bulunmaktadır. Ahilik, Anadolu halkı için sevgi, dostluk, dürüstlük ve kardeşliğin sanat ile birleşmesi anlamına gelmektedir. Bu açıdan Ahilik, çalışanın, işçinin, adaletli ve namuslu ticaretin simgesi haline gelmiştir.

Ahilik, sanatın ve ticaretin bir arada bulunması anlamına gelmekte, esnafın, çalışanların haklarını korumakta ve esnaf teşkilatları sayesinde düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktadır. Bu açıdan Anadolu’da ticareti düzenli, adaletli kılmış, ticaretin devamlılığını sağlamıştır. Ticaretin devamlılığı açısından usta-çırak ilişkisini desteklemiş ve sanat dallarının yok olup gitmesini önlemek adına zanaatkarların yetiştirilmesi desteklenmiştir. Bu açıdan Ahilik kültürü, sanatı ve sanatçıyı desteklemiş aynı zamanda milli kültüre katkıda bulunmuştur.

Ticaretin, esnaflığın ve zanaatkarlığın medeniyet değerlerimizle örtüştüğü ve hak eksenli bir iş hayatının tesisi için mücadele eden Ahi Evran’ın başını çektiği Ahilik kültürünün günümüzde toplumsal zemine yayılması ve iş ahlakı hassasiyetlerimizin oluşması toplumsal bir sorumluluktur. 

Konya, farklı kültürlerden pek çok medeniyete beşiklik etmiş, dünya tarihi içinde kendisine önemli bir yer tutmuş medeniyetimizin en önemli şehirlerindendir. Kültür ve medeniyet değerlerimizi temsil eden Konya önemli devletlere başkentlik yapmıştır. Konya’nın sanayisi, esnaflık kültürü ve ticari değerleri de önemli bir boyutu temsil etmektedir. Ahi Evran 1277 yılında Alaaddin Keykûbâd’ın isteği üzerine uzun bir süre Konya’da yaşamış, burada Ahilik Teşkilatlarının temelini oluşturmuş ve fikri boyutunu güçlendirmiştir. 

Ayrıca gelişen sanayisi, istihdam olanakları ve zanaatkarları’nın çokluğuyla övünç duyulacak bir ekonomi şehridir.

AHİLİK BUGÜN NEDEN DAHA MANALI VE ANLAMLI?

Günümüz dünyasında yaşadığımız ekonomik sorunların temelinde, iş hayatındaki ahlaki eksiklikler ve kapitalist düşünce yatmaktadır. Çok kazanma hırsı veya kaybetme korkusu, iş ahlakı konusundaki hassasiyetlerimizi kaybettirmiş, kültürel değerlerimizden bizleri uzaklaştırmıştır. Çalışanına hem madden hem manen zulmeden işveren ile aldığı ücretin hakkını vermek noktasında yeterince özen göstermeyen iş görenlerin olduğu bir iş dünyası yerine, ahilik kültürünü benimsemiş, helal kazancın adil bölüşümünü önceleyen bir iş dünyası tesis edilmelidir. Gönlü zengin, gözü tok esnaf ve zanaatkarlar yetiştirmeli, iş ahlakı tüm topluma yayılmalıdır.

Bu bağlamda 06-09 Ekim 2020 tarihlerinde Selçuklu Kongre Merkezi Konya’da gerçekleştirilecek “ II. Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi” programının Cumhurbaşkanlığı Yüksek Himayelerinde gerçekleştirileceğini bilginize sunmaktan mutluluk duyarız.

Muharrem Karabacak
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği Başkanı

Cüneyit Orhan Toprak
Konya Valisi

Fuara Geri Sayım ve Etkinlikler

Selçuklu / KONYA
Fuar İçin Geri Sayım
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec